سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن ایلامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

در این آزم ایش شیردوشی به دو روش دست دوش (در مدت سه سال ب ه ترتیب با ۵۵،۱۰۶ و۹۵ راس میش) و روش توأم دست دوش و وزن کشی بره قبل و بعد از شیرخوردن (برای ی ک سال با ۲۹ رأس میش ) و هر دو هفته یک بار بعد از زایش شروع و به مدت ۱۰ دوره ( ۱۴۰ روز ) انجام شد . بره ها درهنگام تولد و در هر ماه توزین شد . میانگین تولید شیر روزانه دست دوش در یک دوره ۱۴۰ روزه در سال های ۷۵-۷۷ به ترتیب ۳۲۳،۳۶۳ و ۲۱۶ و میانگین سه سال ۳۰۰ گرم بود . در سال ۷۷ و در یک دوره ۱۱۲ روزه، میانگین شیر مکیده شده توسط بره ۳۵۱ و میانگین کل شیر تولیدی برای روش توأم در این دوره ۳۹۴ گرم در روز بدست آمد . اثرات سال، سن و وزن میش بر شیر تولیدی معنی دار و اثر جنس بره معنی دار نبود . میانگین اضافه وزن روزانه بره های نر و ماده از تولد تا سن چهار ماهگی
به ترتیب ۱۷۰ و ۱۴۶ گرم بود.