سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید زریبافیان – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
عبدالرضا سروقدمقدم – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

تغیبر مکان جانبی اصلی ترین علت خسارت در ساختمان هایی است که تحت اثر زمین لرزه قرار می گیرند بنابراین برای کنترل خسارت در ساختمان ها باید تقاضای تغییر مکانهای جانبی در آنها محدود شود. به همین دلیل تخمین تقاضای تغییرمکانهای جانبی در ساختمانها یکی از موضوعات مهم در فرایند طراحی لرزه ای است. رانش بین طبقه ای یکی از مهمترین شاخصهای تقاضای تغییرمکان جانبی در ساختمانهای چند طبقه است