سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بیسادی – استادیار، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مک
مرتضی خالقی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشک

چکیده:

یکی از انواع شکل دهی انفجاری، شکل دهی با انفجار گاز می باشد که در آن بااستفاده از مخلوط چند گاز امر شکل دهی ورق های فلزی پرداخته می شود. در مقاله ای که در ادامه می آید ورق های آلومینیومی بااستفاده از انفجار مخلوط گاز هیدروژن و اکسیژن، به صورت آزاد و بدون قالب شکل دهی می شوند که حاصل این پروسه تولید قطعات آلومینیومی گنبدی شکل می باشد. یکی از پارامترهای مهم در این فرآیند درصد هیدروژن در مخلوط گاز می باشد. به منظور بدست آوردن بهینه ترین نسبت مخلوط گاز، آزمایش های فراوانی با درصدهای مختلف دو گاز انجام شد که در نهایت موثر ترین ترکیب، مخلوط گازی با ۷۰% هیدروژن و ۳۰% اکسیژن یدست آمد. همچنین با تغییر فشار اولیه مخلوط دو گاز قبل از انفجار، به بررسی تاثیر فشار اولیه بر پارامترهای شکل دهی پرداخته شده است.