سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی – عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات دزفول

چکیده:

مهمترین ترکیب ساختمانی تشکیل دهنده بقایای گیاهی با بافت چوبی و غیرچوبی لیگنوسلولز می باشد که به عنوان یک ماده قابل بازیافت با ماهیت آلی می توان از آن استفاده نمود. و خود شامل اجزای اساسی لینگنین همی سلولز و سلولز است. ویژگی های شمیایی اجزا تشکیل دهنده لیگنو سلولز آنها را برای کاربرد های بیوتکنولوژیکی با ارزش می نماید.