سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهاروندی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
احسان رضابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر افزود ن کائولن بر رفتار زینترینگ و خواص مکانیکی سرامیک کاربید بور زینتر شده بدون فشارمیباشد. مقادیر مختلف کائولن، ۵ تا ۳۰ درصد وزنی به ماده پایه افزوده شد . واکنش در جای کائولن با B4C باعث تولید ترکیبات Al2O و ۳ SiC می شود که به فرآیند زینترینگ کمک کرده و اجازه زینترینگ بدون فشار در دماهای بین ۲۰۵۰ تا ۲۱۵۰ درجه سانتی گراد را فراهم م ی آورد. افزودن ۳۰ درصد وزنی کائولن و زینترینگ آن در ۲۱۵۰ درجه منجر به افزایش دانسیته تا حدود ۹۸/۵% دانسیته تئوری می شود. نمونه های کامپوزیتی خواص مکانیکی (سختی، استحکام خمشی و چقرمگی شکست) بسیار خوبی از خود نشان می دهند. با افزایش درصد وزنی کائولن، استحکام و چقرمگی نمونه ها افزایش مییابد .سختی نمونه ها نیز با افزایش کائولن تا درصد معینی، افزایش یافته و پس از آن دچار کاهش میگردد.