سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس.گروه سرامیک
نسترن ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
پرویز کتانی – عضو هیئت پژوهشی انستیتو فیزیک کاربردی

چکیده:

اغلب مواد عایق یا نیمه هادی که در معرض پرتوهای یونساز قرار گرفته باشند ، در اثر حرارت دادن نور از خود گسیل می کنند . به این پدیده ترمولومینسانس گفته میشود. یک ماده ترمولومینسانس ماده ای است که در طول تابش اشعه یونساز بخشی از انرژی پرتوهای فرودی را جذب و ذخیره می کند و سپس در اثر حرارت دادن ، انرژی ذخیره شده را به صورت نور گسیل می کند. فرآیند عمل به این صورت است که در بلور های TLD جذب انرژی تابش باعث برانگیختن اتم ها میشود که در اثر آن تعدای الکترون آزاد و حفره در بلور پدید می آید. با گرم کردن بلور این انرژی به صورت نور آزاد میشود . مقدار نور منتشر شده با دوز دریافت شده متناسب است. برای ساخت قطعه لیتیوم فلوریاد میتوان از روش های گوناگونی استفاده کرد. متداولترین این روش ها عبارتند از روش رشد بلور و روش تکنولوژی پودر . در این تحقیق جهت ساخت این قطعه از پودر هارشا ۱۰۰- و فشار های ۳-۷ton /cm2 دمای ۶۵۰-۸۵۰ درجه سانتیگراد و زمان های ۱۰-۲۰ ساعت جهت سینترینگ قطعه در اتمسفر آرگون استفاده شد سپس دانسیته ، سختی ، تصاویر SEM و خواص دوزیمتری قطعات ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت . مطلوب ترین کیفیت مربوط به قطعه تولید شده در فشار ۶TON/CM2 و سینتر شده در دمای ۷۰۰-۸۵۰ درجه به مدت زمان ۲۰ ساعت نتیجه گیری شد.