سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر یوسفی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

در این پژوهش قیرهای پلیمری از اختلاط دو پلیمر با دو پسمانده نفتی و قطران بدست آورده شدند. در عدم حضور پلیمر با پلیمرها، اختلاط قطران با پسمانده خلاء باعث کاهش درجه نفوذ و افزایش نقطه نرمی می شود که هر دو اثرات مفیدی هستند. در عین حال، حضور قطران در پسمانده خلاء باعث کاهش دمای فراس می شو که این نیز از اثرات ویژه این آمیخته هیبرید یا دو پایه می باشد. نتایج اولیه بدست آمده نشاندهنده کیفیت مطلوب قیرهای پلیمری حاصله می باشند. اختلاط این نوع قیر با یک یا مخلوطی از پلیمرهای پلی اتیلن و SBR باعث نزدیکی خواص قیرپلیمری بدست آمده به مشخصات قیر ۷۰/۶۰ می شود