سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نادعلی بابائیان جلودار – استاد دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی باقری – مربی دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اسماعیل حسن نتاج – کارشناس دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

جهت تولید لاین های نر عقیم سیتوپلاسمی (CMS) و احیاء کننده باروری بر ای ارقام برنج ایرانی، تلاقی های متعددی بین ارقام برنج ایرانی و لاین های CMS و احیاء کننده باروری در مزرعه دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد . علاوه بر این جهت تولید لاین احیا کننده باروری، ۴ لاین نرعقیم سیتوپلاسمی پس از تلاقی با لاین های احیا کننده باروری IR57301،IR64724 و IR19R ، با ارقام ایرانی تلاقی داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تلاقی رقم ندا با لاین نر عقیم IR64724 و خزر A دارای درصد عقیمی دانه های گرده و خوشه بسیار بالا بود. به این ترتیب رقم ندا به عنوان نگهد ارنده لاین های نرعقیم فوق می تواند استفاده شود . همچنین، ارقام سفیدرود و طارم بعنوان نگهدارنده IR58025A و احیاء کننده نسبی IR67684A و خزر A می توانند مورد استفاده قرار گیرند.