سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیوان جهانشاهی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی میرابانها – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول اژئیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
ایرج مرادی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخش های مربوط به الکتروفوتوگرافی ،گیرندههای نوری (فوتورسپتورها) هستند،که الگوی نوری را به تصویر الکترواستاتیکی تبدیل می کنند. برای این که تصاویر الکترواستاتیکی با کیفیت بالا داشته باشیم، باید بازده کوانتومی مربوط به گیرنده نوری مورد استفاده، بالا باشد . نسبت حامل های باری که به سطح می آیند و باعث دشارژ سطح می شوند به تعداد فوتون های فرودی که ناشی از نور تابیده شده به سطح گیرنده نوری می باشند، را بازده کوانتومی در گیرنده های نوری تعریف می کنند . میزان این بازده کوانتومی، به عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی بستگی دارد، که با بررسی و شناخت این عوامل می توان در بهبود این بازده همت گماشت . در این تحقیق،از گیرنده های نوری نوع آلی دولایه ای استفاده شد که از دولایه، شامل یک لایه تولید کننده حامل بار (CGL) از جنس فتالوسیانین مس (CuPc) پراکنده شده در چسب پلیمری، و یک لایه انتقال دهنده حامل های بار (CTL) از جنس پلی وینیل کربازول، پراکنده شده در چسب پلیمری، تشکیل شده اند . هر دو لایه به رو ش تبخیر فیزیکی در خلأ و در فشار (در متن اصلی موجود می باشد) لایه نشانی شده و تأثیر اندازه ذرات رنگ دانه فتالوسیانین مس پراکنده شده در دو نوع بستر از جنس چسب های پلیمری و تأثیر ناخالصی های پلاتینیوم و سلنیوم را برای تاثیر بر بازده کوانتومی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج زیر حاصل شد: ۱ هر چه اندازه ذرات رنگدانه، کوچکتر(در حد نانو) باشند، بازده کوانتومی، بیشتر میشود.
-۲ چسب پلیمری مورد استفاده، باید ثابت دیالکتریک بزرگتر داشته ونیز پذیرنده قوی الکترون باشند. -۳ ناخالصی های پلاتینیوم و سلنیوم سبب کاهش خاصیت گیرندگی نوری لایه های آلی میشوند.