سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدجبار محسن نژاد – گروه ملی صنعتی فولاد ایران
حمیدرضا جهانگیری پور – گروه ملی صنعتی فولاد ایران
محمد ابراهیمی مهر – گروه ملی صنعتی فولاد ایران

چکیده:

تولید لوله بطور کلی بدو روش عمده صورت میگیرد که عبارتند از درزجوش و بدون درز لوله درزجوش با شکل دادن سرد ورق وسپس جوشکاری دولبه ورق توسط روشهای فرکانس بالا، زیر پودری وغیـره تولید میگردد .
لوله بیدرز با استفاده از بلوم یااستوانه فولادی به ابعاد مختلف وعملیات سوراخکاری وکششی گرم تولیـد میشـود کـه بدلیل عدم وجود منطقه جوش وتنشهای پسماند ازهمگنی بهتری درساختار لوله برخوردر است که این این امر باعث مقاومت بهتر لوله ها در برابرخوردگی ، محیطهای باشرائط حاد وغیره میگردد . کارخانه لوله سازی گروه ملی صنعتی فولاد ایران واقع درکیلومتر ۱۰ جاده اهواز – خرمشهر اولین وتنها تولیدکننـ ده لوله بیدرز به روش بوش بنچ در ایران و منطقه قادر به تولید انواع لوله هـای بیـدرز از قطـر ۱/۲ ایـنچ الـی ۶ ایـنچ مطابق استاندارهای ) DIN ,API,ASTM,IPS شامل تمام گریدهای مورد نیاز تا (X80 با ظرقیـت اسـمی ۱۲۰ هزار تن در سال میباشد . علاوه براینها این کارخانه قادر بـه تولیـد انـواع لولـه خـارج از جـداول اسـتاندارد بـا قطـر وضخامتهای مختلف برای مصارف متفرقه نیز است .