سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
نفیسه روانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
جعفر محمدزاده میلانی – دکتری علوم و صنایع غذایی

چکیده:
این مقاله بازنگری تولید مالت ازغلات و حبوبات مختلف می باشد روش معمول تولید مالت به صورت صنعتی شدن مراحل بوجاری خیساندن جوانه زنی خشک کردن و ریشه گیری است کاربردهای عمده مالت درتولیدآبجو بهبود کیفی محصولات نانوایی و مکمل های تغذیه ای می باشد جو متداولترین غله ای استکه از آن مالت تهیه م یشود که این امر به دلیل قدرت دیاستیک یا محتوای آنزیمی بالای آن است ولی جوانه غلات دیگر از جمله چاودار گندم برنج و ذرت را نیز مالت می نامند از حبوباتی مانند لوبیا نخود عدس نیز جوانه تهیه میشود درادامه مقایسه تولید مالت ازحبوبات و غلات مقایسه اثرجوانه زنی برتغییر محتوای دانه غلات و حبوبات کاربردهای مالت درصنایع مختلف و کاربرد مالت انواع غلات و حبوبات مورد بحث قرارمیگیرد.