سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید کریم خانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر
وحید حدادی اصل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر
محمد وطنخواه ورنوسفادرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

امروزه روش پلیمیزاسیون هم زمان به علت توانایی در کنترل مورفولوژی و کاهش قیمت تولید برای مواد هیبریدی کاربرد بسیار زیادی یافته است. ساحتار پتایه کاتالیست تاثیر بسیار مهمی بر ریز ساختار پلیمر تولیدی دارد. در این تحقیق، سیلیکات لایه ای مونت موریلونیت به عنوان پایه کاتالیست استفاده شده است . مانو الیاف پلی اتیلن با روش پلیمریزاسیون همزمان و با استفاده از کاتالیستهای زیگلر – ناتای ساپورت شده بر سیلیکات لایه ای تولید شده اند. کاتالیستهای زیگلر – ناتا بر روی سیلیکات لایه ای اصلاح شده با دی کلرید منیزیم با نسبت های مختلف Si/Mg قرار گرفته اند. مورفولوژی نمونه های تولید شده با استفاده از XRD , SEM بررسی شد. نمودار XRD نشان می دهند که صفحات مونت موریلونیت از گذشت زمانکافی از پلیمریزاسیون به طور کامل در ماتریس پلیمری توزیع می شوند. همچنین دراین تحقیق اثر غلظت سیلیکات لایه ای بر مورفولوژی نمونه های سنتز شده با استفاده از SEM بررسی شد. افزایش در غلظت سیلیکات لایه ای و در نتیجه کاتالیست باعث کاهش در مورفولوژی لیفی محصول می شود.