سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خوشوقت – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی
مهدی عبدالملکی – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده شیمی

چکیده:

نانووایرهای فلزی متشکل از آلیاژهای Fe-Co و ، Fe-Co-Ni با فنون ولتامتری چرخه ای ) ) CV و پالسی معکوس ) ) PR از محلولهای حاوی یونهای فلزی ، در pH های اسیدی ساخته شدند . هدف ما از این کار نشان دادن خصوصیات نانووایرهای Fe-Co و Co-Ni-Fe آبکاری شده به وسیلة فنون ولتامتری چرخه ای و معکوس پالسی است . به علاوه، عامل کلیدی تأثیرگذار بر تشکیل نانووایرهای Fe-Co و Co-Ni-Fe نیز در این کار بررسی شده است . یافته ها نشان می دهد فرآیند حل شدن در شاخه آندی CV ها یا در طی زمان آبکاری الکتریکی معکوس، عامل کلیدی تأثیرگذار بر تشکیل نانووایرهای فلزی است . همچنین افزایش نیکل به آلیاژ Fe-Co سبب افزایش قطر این نانووایرهاگردید . با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM و طیف سنجی XRD ، مورفولوژی و اطلاعات بلوری این نانووایرها مورد بررسی قرار گرفته است