سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید رحمانیان – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
علی اصغر حسینی – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
محسن جهانشاهی – گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه مازندران، بابل، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

سنتز نانوساختارهای کربنی در محیط های گاز بوسیله تخلیه قوس بررسی شده بـود . در ایـن مقالـه تو لیـد نـانو لولـه هـا ی کربنـ ی و دیگـر نانوساختارهای کربنی را با استفاده از روش تخلیه قوس در محیط مایع با استفاده از کبالت و نیکل بـه عنـو ان کاتـالیزور را گـزارش کـردیم . میکروسکوپ الکترنی روبشی جهت بررسی نانوساختارهای کربنی به کار رفتند