سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی دوست محمدی – کارشناس ارشد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیار دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شیشه زیست فعال (بایواکتیو گلاس) به دلیل توانایی درپیوند و همبندی با بافت نرم و سخت در ترمیم،درمان و شکسته بندی استخوان و کاشتنی بدن مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، تهیه، و مشخصه یابی نانو پودر شیشه زیست فعال به روش سل – ژل بود. پودر شیشهزیست فعال به روش سل – ژل تهیه شد و آنالیز عنصری پرتوی ایکس (XRF) به منظور تایید حضور اجزاء مطلوب در ترکیب، بر روی نمونه پودری انجام گردید. سپس به کمک آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) خواص حرارتی شیشه ساخته شده ارزیابی شد. برای بررسی شکل و اندازه ذرات پودر شیشه، از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بهره گرفته شد. پودر شیشه زیست فعال در محلول شبیه سازی شده بدن (SBF) به مدت سی روز غوطه ور گردید و از روش طیف سنجی مادون قرمز (FTID) برای تشخیص و تایید تشکیل لایه آپاتیت بر روی آن استفاده شد. از روش پراش پرتو ایکس (XRD) برای مشخص نمودن ترکیب فازی پودر بهره گرفته شد. تصاویر گرفته شده با TEM، حصول پودر در اندازه های زیر ۱۰۰ نانومتر را تاییدکرد. آزمون FTIR نیز تشکیل لایه آپاتیت را بر روی پودر شیشه زیست فعال تایید کرد که این خود نشانی از زیست فعالی شیشه زیستی ساخته شده بود. همچنین ملاحظه شد که درشیشه هایی که بالاتر از دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد عملیات حرارتی شده بودند، فاز لارنیت (Ca2SiO4) تشکیل شده بود. نانو پودر شیشه زیست فعال تولید شده به روش سل – ژل می توانددر کاربردهای زیستی – پزشکی به ویژه مصارف پودری کاشتنی های بدن بکار رود و با توانمندی بالقوه خود منجر به ترویج روش استخوان و همبندی با آن گردد.