سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید محبوب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
سید عبدالکریم سجادی – استادیار گروه مواد و متالورژی دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید مجتبی زبرجد – استادیار گروه مواد و متالورژی دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیک به دلیل مقاومت سایشی بالا، مدول و استحکام بالا وخواص مناسب برای کاربردهای دمای بالا در کنار سبک وزن بودن و ضریب انبساط
حرارتی پایین توجه سازندگان صنایع نظامی، هوافضا و خودروسازی را به خود جلب نموده است. اما انعطاف پذیری پایین و چقرمگی شکست نسبتاً کم کاربرد این گروه از مواد را محدود م یسازد. در این تحقیق با استفاده از روش آسیاب کاری و متالورژی پودر، نانوکمپوزیت Al – Al2O3 ساخته شده است. خواص مکانیکی و ریز ساختار نمونه ها بررسی شدند. نتایج تست فشار نشان دادند که با افزایش درصد وزنی نانوذرات تقویت کننده، استحکام و داکتیلیتی بر خلاف انتظار، افزایش یافته است.