سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی عابدینی – دانشجوى دکتراى فتوگرمترى دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسى
سعید رضایی – کارشناس ارشد مهندسىGIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر -کارشناس ارشد سنجش از دور پژوه

چکیده:

تولید نقشه یکی از شاخص های پیشرفت و توسعه یافتگی کشورهای مختلف می باشد و زمینه ساز توسعه و استفاده بهینه و بجا از منابع و امکانات ملی است و دستیابی به نقشه های بروز و دقیق همواره یکی از ابزارهای موفقیت مدیران و بخش های اجرائی کشور بویژه فعالیت ها و مطالعات مربوط به زمین بوده و باعث افزایش کارائی آنها خواهد شد. در کشور ما با توجه به محدودیت های موجود در زمینه دستیابی به اطلاعات بروز و دقیق از طرفی و بالا بودن هزینه تولید اطلاعات از طرف دیگر ، استفاده از نقشه های رقومی ۱/۲۵۰۰۰۰ بصورت یکپارچه می تواند پایه مناسبی برای غالب مطالعات جغرافیائی ایجاد نماید. نقشه های ۱/۲۵۰۰۰۰ فوق بصورت رستر بوده و بعد از اسکن و همسان سازی رنگها ، تصحیح هندسی شده و با استفاده از سیستم مختصات لامبرت کنار یکدیگر موزائیک گردیده اند. همسان سازی رنگها بدلیل اختلاف رنگ های موجود بین عوارض مختلف صورت گرفت و تفاوت بین نقشه ها و رنگ های مورد استفاده با استفاده از نرم افزار های گرافیکی اصلاح گردید. سپس سیستم تصویر کلیه نقشه های تصحیح شده به سیستم مختصات لامبرت تبدیل شد و کلیه نقشه های فوق کنار یکدیگر موزائیک گردیدند. نهایتاً جهت استفاده موثر از اطلاعات فوق ، نقشه های فوق فشرده سازی گردید و در سیستم اطلاعات جغرافیائی سازماندهی شد.