سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پانته آ ندیمی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین زندی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا بهرامپور – دانشکده فیزیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده فیزیک ، دانشگاه صن

چکیده:

ترکیب چهار موج درگذشته به طور نظری و تجربی درماده اپتیکی غیر خطی بازبرای تولید نور چلانده به کاربرده شده شرط تشدید انباشته شدن شدت میدان وازاینرو افزایش آثار غیر خطی مانند اثرترکیب چهارموج را دریک میکروحلقه ی تشدید کر به همراه دارد دراین مقاله با کوانتش میدان الکترومغناطیس درمیکروحلقه تشدیدگر نشان داده شده که نور خروجی میکروحلقه چلانده شده است و می تواند باری اندازه گیریهای علمی دقییق به کارگرفته شود وهمچنین نشان داده شده که بازده تبدیل درمیکروحلقه تشدیدگر خیلی بیشتر ازمناده اپتیکی غیرخطی درسامانه بازاست .