سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزیز اله نودهی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمود پروازی نیا – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمد حاجی ابراهیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

رزینهای تبادل یون کاتیونی ژل از نوع اسید قوی در طی دو مرحله به ترتیب شامل پلیمریزاسیون و سولفوناسیون تولید میشوند . ابتدا پلیمر پایه ساخت رزین از کوپلیمریزاسیون سوسپانسیونی استایرن و دی وینیل بنزن تهیه میگردد . در این فرآیند، پایداری سیستم پلیمریزاسیون، رسیدن به دانه های سالم یعنی دانه هایی بدون اشکالات سطحی و حجمی، و همچنین رسیدن به توزیع اندازه ذرات مطلوب بسیار مهم هستند . پس از پلیمریزاسیون، سولفوناسیون دانه های کوپلیمر حاصله به انجام می رسد . در این فرایند رسیدن به رزینهایی سالم و عاری از هرگونه شکستگی، با ظرفیت تبادلی بالاو خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مطلوب بسیار مهم هستند . در این تحقیق ابتدا شرایط پلیمریزاسیون در مقیاس آزمایشگاهی بهینه سازی و سپس فرآیند سولفوناسیون در فاز آزمایشگاهی به انجام رسیده است . تأثیر پارامترهای مختلف بر ظرفیت رزین و همچنین جلوگیری از شکستن آنها در هر یک از مراحل سولفوناسیون و هیدراسیون مورد بررسی قرار گرفته است . در سولفوناسیون دانه های پلیمری، ابتدا دانه ها در درون یک محلول مناسب متورم می گردند بنابر این سیستم متورم ساز بررسی گردیده است . اثر درجه حرارت سولفوناسیون و نیز غلظت اسید سولفوریک مصرفی بر سرعت واکنش نیز مورد مطالعه قرار گرفته است . فرآیند های پلیمریزاسیون و سولفوناسیون در فاز نیمه صنعتی در دو راکتور کارگاهی با پوشش شیشه ای و به ترتیب به حجمهای ۱۸۰ و ۱۰۰ لیتر به انجام رسیده، پس از بهینه سازی فرایند ها، مجموعا ” در حدود ۱۵۰ لیتر رزین تبادل یون کاتیونی ژل از نوع اسیدقوی با کیفیت مطلوب تولید گردیده است . رزینهای فوق تست عملیاتی سه ماهه در نیروگاه نکا را با موفقیت پشت سر گذارده اند.