سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی دهقان یاغی – صنایع الکترواپتیک صاایران ، پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر اصفهان
رضا ریاحی مدوار – صنایع الکترواپتیک صاایران ، پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر اصفهان
عبدالصمد طاهری – صنایع الکترواپتیک صاایران ، پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر اصفهان
معین اجودانیان – صنایع الکترواپتیک صاایران ، پژوهشکده الکترواپتیک و لیزر اصفهان

چکیده:

در این مقاله، ابتدا با بررسی نظری تولید هارمونیکدوم لیزر نئودمیوم یاگ، تاثیر ضریب غیر خطی موثر و شدت پرتوی دمش بر بازده فرکانسی مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه عوامل موثر در انتخاب بلور غیر خطی مناسب بیان شده و نتایج شبیهسازی آورده شده است. چیدمان آزمایشگاهی تولید هارمونیکدوم لیزر نئودنیوم یاگ نیز برپا شده و نتایج آن آورده شده است