سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر دانشفر – کرمانشاه – دانشگاه رازی – دانشکده علوم – گروه فیزیک
حیدر خسروی – کرمانشاه – دانشگاه رازی – دانشکده علوم – گروه فیزیک
علی بهاری – خرم آباد – دانشگاه لرستان – دانشکده علوم – گروه فیزیک

چکیده:

تابش میدان پرقدرت لیزر بر روی جامدات کریستالی باعث حرکت غیر خطی الکترونهای π می شود که این شتاب غیر خطی الکترونها منبعی برای تولید هارمونیکها است . در این مقاله تولید هامونیکهای مرتبه بالا توسط نانوتیوبهای تک دیواره به علت برهمکنش با میدانهای شدید به صورت تئوری بررسی شده است . معادلات کوانتمی جنبشی برای یک سیستم دوترازی به صورت عددی حل شده و طیف چگالی جریان القا شده در نانو تیوب محاسبه شده است . نتایج نشان می دهد که نانوتیوبهای کربنی سیستمهای خوبی برای برای تولید هامونیکهای مرتبه بالا، تا محدوه ی اشعه Xهستند