سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم بحرینی – پژوهشکده لیزر ، دانشکده شهید بهشتی ، تهران ،
سیده مهری حمیدی سنگدهی – پژوهشکده لیزر ، دانشکده شهید بهشتی ، تهران ،
محمد مهدی طهرانچی – پژوهشکده لیزر ، دانشکده شهید بهشتی ، تهران ، گروه فیزیک ، دانشگاه شهید

چکیده:

دراین مقاله تولید هماهنگ دوم درلایه های نازک مغناطیسی گارنت حاوی بیسموت مورد بررسی قرارگرفته است ناهمسانگری چرخشی شدت سیگنال هماهنگ دوم درهندسه عبوری ازاین لایه های نازک بررسی شده است توافق خوبی بین داده آزمایشات مشابه صورت گرفته توسط گروهای دیگر انطباق بسیار خوبی دارد.