سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صفاری – محقق و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

روزانهن هزاران تن ضایعات کشاورزی، دامی و زباله شهری در ایران تولید می گردد رهاسازی این مواد در طبیعت منجر به آلودگی زیست محیطیم ی شود که با تبدیل ضایعات آلی به کمپوست می توان از مزایای چند گانه آن در حل مشکل کمبود مواد آلی خاک ها و تغذیه بهینه گل و گیاه استفاده نمود.