سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه معتمدی – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس تهران
رسول ملک فر – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

طیف سنجی پراکندگی رامان میله های لیزری ساخته از نمونه پودری با ابعاد نانویی اکسیدهای آلومینیوم، یوتریوم و نئودیمیوم به روش هم رسوبی نشان میدهد که نمونه ساخته شده به روش هم رسوبی ، به دلیل ساختار نانویی ذرات اولیه، امکان تشکیل فاز Nd:YAGو رسیدن به ساختار بلوری را دارد. نتایج حاصل از مطالعات طیف سنجیپراکندگی راما ن بر نمونه های مذکور موید این موضوع است که در بر هم کنش ذرات نانویی مواد اولیه برای تشکیل فاز Nd:YAG نیاز به درجه حرارت های بمراتب کمتر در مقایسه با ذرات با ابعاد بزرگتر ساخته شده به روش بر هم کنش حالت جامد دارد. علاوه بر این استفاده از میکروسکوپ الکترونی جاروبی می توان تفاوت اندازه ای ذرات نانویی تشکیل شده در دماهای متفاوت رامشاهده کرد.