سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد تقویان – تهران، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
پرویز حسین خانی –

چکیده:

در این تحقیق نانو ذرات سولفید روی با استفاده از روش رسوب گیری تولید شدند. این ذرات با استفاده از تکنیک XRDمشخصه یابی شدند.اندازه ذرات با استفاده از بیناب پراش پرتو ایکس با بکار گیری از رابطه شرر محاسبه شدند. . نتایج نشان دهنده تولید نانو ذراتی با اندازه متوسط۱۱nm و ساختار مکعبی بودند. گاف انرژی این نانو ذرات با استفاده از داده های طیف UV محاسبه شد. همچنین جهت بررسی خواص اپتیکی این نانو ذرات انرژی اوربچ، ثابت های نوری و عمق نفوذ نیز برای این نانو ذرات محاسبه گردیدند.در نهایت این نانو ذرات در معرضتابشپرتو های گامای چشمه کبالت ۶۰ قرار گرفتند و خواصگرمالیانی آنها مورد مطالعه قرارگرفت