سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بنی اسدی – دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله نانوکامپوزیتهای پلیاولفین – خاک رس از روش پلیمریزاسیون درجا و با استفاده از ساپورت تریایزوبوتیل آلومینیوم بر روی مونتموریلونیت و استفاه از تیتانیوم تتراکلراید، تولید شدند . به منظور افزایش راندمان تولید، ابتدا خاک با اسید سولفوریک فرآوری میشود تا تعداد گروههای هیدروکسیل آن افزایش یابد . با استفاده از آنالیزهای XRD ، TGA و DSC خواص نمونههای تولیدی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت . همچنین در انتها خواص نمونهها با نمونههای تولیدی به روش مذاب مقایسه گردید و مشاهده شد که خواص نمونههای تولیدی به روش پلیمریزاسیون درجا، نسبت به نمونههای مشابه تولیدی به روش مذاب، بهبود یافته است