سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیررضا پلاسید – گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران دانشجوی کارشن
فرشاد اخلاقی – استادیار

چکیده:

مخلوط پودری الومینیوم – گرافیت از طریق اضافه کردن ذرات گرافیت ورقه ای به مذاب الیاژ الومینیوم A356 و همزدن دوغاب حاصله در حالت نیمه جامد – نیمهمایع تهیه شد. این مخلوط توسط سرند دانه بندی شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد گرافیت درمخلوط اولیه تاثیر چندانی در اندازه میانه ذرات در مخلوط ندارد ولی میانگین اندازه ذرات در مخلوطهای حاوی ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی گرافیت بطور قابل توجهی کمتر از مخلوط حاوی ۵ درصد گرافیت می باشد درصد گرافیت در هر دانه بندی با استفاده از تفرق اشعه X و روش انحلال در اسید تعیین شد. برای مطالعه تاثیر اندازه ذرات و درصد گرافیت بر تراکم پذیری و تف جوشی، مخلوطهای پودری با مخلوط سازی مجدد ذرات با درصد گرافیت زیاد ۹/۴-۷/۸ ، متوسط ۵/۱-۵/۰ و کم ۳/۹-۳/۱ تهیه شد. ازمایشات تف جوشی روی نمونه های متراکم شده با ۹۵% دانسیته تئوری و با درصدهای متفاوت گرافیت نشان داد که تف جوشی تا دمای حداکثر ۵۹۰ درجه باعث کاهش سختی نمونه ها می شود درحالیکه در کامپوزیتهای الومینیوم – گرافیت که در ۶۰۰ درجه تف جوشی شده اند سختی نسب به حالت قبل ازتف جوشی افزایش یافته و عملیات حرارتی پیرسازی نیز باعث افزایش سختی نمونه ها می شود.