سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا برادران – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
اسماء السادات معتمدی – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
مجید فاضلی جدیدی – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
فرشته حاج اسماعیل بیگی – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

دراین مقاله فرایند ساخت نانو ذرات روی به وسیله ورش کند و سوز با لیزر تپی درمحیط محلول پایدارکننده بررسی شده است با تغییر انرژی لیزربه توزیع ندازه ذرات متقاوتیدست یافته ایم با توجه به طیف جذب اپتیکی و بررسی توزیع اندازه ذرات به این نتیجه می رسیم که براثر برخورد لیزر با هدف فلزی ابتدا پلاسمای حاصل خوشه های Zn را تشکیل می دهد که این خوشه ها درتماس با محلول -SDS 0.1M نانوذرات Zn را تولید می کنند وسپس با برخورد مجدد لیزر به این نانو ذرات نانو ذرات ریزتر Zn تشکیل می شوند میانگین قطر ذرات به دست آمده حدود ۳۴nm26nm بوده است .