سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سونا کهساری – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست
ایران عالم زاده – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست

چکیده:

آنزیم گلوکزاکسیداز (EC1.1.3.4( از آنزیمهای پر مصرف در صنایع غذایی است. این انزیم در گروه اکسیدور کتازها یعنی گروه اول قرار دارد. آنزیم گلوکزاکسیداز کاتالیزور واکنش تبدیل گلوکز به گلوکونیک اسید و آب اکسیژنه است. در این تحقیق، پس از تولید آنزین توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر تخلیص و تغلیظ آنزیم با استفاده از روش اولترافیلراسیون از نوع جداسازی غشایی مورد استفاده قرار گرفت. برای این کار دستگاه نیمه صنعتی UF10B مورد بررسی قرار گرفت. از جمله پارامترهای بررسی شده اثر فشار ، دما، PH و دبی جریان بر فلاکس بود و با انجام عملیات آبگیری در شرایط اپتیمم، محلول آنزیمی با ضریب ۳/۵ برابر تغلیظ و ۴ برابر تخلیص شد.