سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید روح الله مرتضوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری ، دانشگاه شهید باهنر
محمد حسن فضایلی پور – عضو هیات علمی بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی محبی – عضو هیات علمی بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بیوسورفکتانتها به عنوان متابولیهای میکروبی پتانسیل جایگزینی سورفکتانت های شیمیایی را دارند . در سالهای اخیر پژوهشهای گسترده ای برای تولید و جداسازی مقرون به صرفه این مواد صورت گرفته است . در این پژوهش ابتدا میکروار گانیسم هایی که قادر به رشد در محیط کشت حاوی گازوئیل بوده و همچنین قادر بودند مقادیر بالای گازوئیل را در محیط کشت تحمل کنند جداسازی شدند . این میکروارگانیسم ها یک مجموعه باکرتیایی در خاک بودند . آزمایشهای تعیین کشش سطحی نشان داد که باکتری های جدا شده قادر به تولید بیوسورفکتانت هستند . گازوئیل اضافی موجود در محیط کشت ، قادر بود که مقادیر قابل توجهی از بیوسورفکتانت تولید شده را در خود حل کند ، بطوریکه در انتهای فرایند تخمیر ، یک فاز آلی و یک فاز آبی غنی از بیوسورفکتانت به وجود آمد . با جداسازی این دو فاز و تبخیر گازوئیل ، بیوسورفکتانت خام به صورت پودر به دست آمد . فاز آبی به دست آمده نیز مجددا با گازوئیل استخراجشد تا مقادیر بیشتری از بیوسورفکتانت خاک به دست آید . در مجموع به ازای هر لیتر از محیط کشت ، حدود سه گرم بیوسورفکتانت خام به دست آمد .