سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهشید خرازیها – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین عنایتی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تولید نانو کامپوزیت Al-xAlN با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی مورد پژوهش واقع شده است. بدین منظور ابتدا پودر آلومینیم خالص به همراه درصدهای مختلف نیترید آلومینیم، طی زمانهای مختلف فرآیند آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفتند. پس از آن، ارزیابی ساختاری و فاز شناسی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM3) و آنالیز پراش پرتو ایکس (۴ XRD) بر روی نمونه ها انجام گرفت. در ادامه تغییر اندازه دانه ها توسط روش ویلیامسون- هال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که طی فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی آلومینیم با نیترید آلومینیم، توزیع یکنواختی از ذرات نیترید آلومینیم (با درصد های مختلف) در زمینه آلومینیم حاصل شد. همچنین آلیاژسازی مکانیکی سبب شده تا اندازه دانه های زمینه (آلومینیم) و تقویت کننده (نیتیرید آلومینیوم) به ترتیب از حد چند میکرون به ۲۲ و ۲۴ نانومتر کاهش یابد. این تغییرات سبب افزایش چشمگیر سختی نانو کامپوزیت حاصله شده است.