سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته سمیعی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کلسیم تیتانات از جمله مواد فرو الکتریک با خواص ویژه است که ازاین لحاظ دارای جایگاه مهمی درعلم فیزیک می باشد. از سوی دیگر، به تازگی استفاده از آن در کاربرد های پزشکی به عنوان بیومواد مطرح شده است. در این پژوهش به منظور تهیه نانوکریستال کلسیم تیتانات((CaTiO3 با استفاده از مواد اولیه شامل اکسیدکلسیم( (CaOوفاز آناتاز تیتانات(a-TiO2) از روش آلیاژسازی مکانیکی استفاده گردید. ارزیابی و مشخصه یابی ساختار فازی، تعین اندازه کریستال ها و بررسی تاثیرزمان آلیاژسازی برترکیب فازی پودر و اندازه دانه با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مطالعه شد. بررسی ها حاکی از آن بود که با افزایش زمان آلیاژسازی تا ۴ ساعت، اندازه کریستال ها پیوسته کاهش پیدا می کند. نتایج نشان داد که مخلوط اولیه می تواند طی زمان ۴ ساعت آلیاژ سازی به طور کامل به نانو کریستال CaTiO3 به اندازه ۳۰ تا ۵۰ نانومتر تبدیل گردد. افزایش زمان آلیاژ سازی تا ۶ ساعت سبب کاهش اندازه کریستال های CaTiO3 نشد و حتی افزایش بیشتر زمان آلیاژ سازی باعث آلگومره شدن ذرات پودر شد. از پودر سنتز شده حاضر می توان در کاربرد هایی که نیاز به تبدیل نیروهای الکتریکی به مکانیکی و برعکس باشد هم چنین در زمینه بیومواد جهت افزایش چسبندگی پوشش های هیدروکسی آپاتیت به زیر لایه تیتانیومی بهره گرفت.