سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید فاضلی جدیدی – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
اسماء السادات معتمدی – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
مینا برادران – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
فرشته حاج اسماعیل بیگی – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

دراین تحقیق نانوذرات ZnOو Zn به طور مستقل تهیه شده اند به طوری که هردو مورد ازکندوسوز لیزری ورقه خالص روی (Zn) با طول موج ۱۰۶۴nm لیزر Nd:YAG به دست آمده اند نانوذرات ZnO به وسیله کندوسوز لیزری درمحیط آب تولید شده اند وبرای تهیه نانوذرات Zn وجلوگیری ازاکسید شدگی نانوذرات حین وبعد ازتولید ازمحیط محلول آبی SDS با غاظت ۰٫۱M استفاده شده است نانوذرات Zn تولید شده است خالص بوده وپایداری بسیار خوبی حتی با گذشت چند ماه ازخود نشان دادند نانوذرات Zn کروی شکل بوده و غالب نانوذرات ZnO نیزکروی شکل هستند .