سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرزاد پارسا – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
صدیقه ملک محمدی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
سیدمهدی موسوی – شرکت صنایع الکترواپتیک اصفهان
حمیدرضا فلاح – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی دانشگاه اصفها

چکیده:

د راین تولید غیرفعال پرتوهای بسل – گاوس را توسط عدسی های مخروطی شکل (اکسیکون) بررسی کرده ایم. با استفاده از روش انتگرال پراشی فرنل، روابط توصیف کننده انتشار این امواج را بدست آوردیم و نتایج را با استفاده از نرم افزار Matlab ترسیم نمودیم. سپس در آزمایشگاه، به صورت تجربی، پرتوی بسل – گاوس را توسط عدسی های مخروطی شکل با زاویه گشودگی ۰/۵ و ۱ درجه تولید کردیم. در پایان هماهنگی پیش بینی های نظری را با آنچه در تجربه بدست آوردیم، تحقیق کردیم.