سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی آبرومند – گروه صنایع غذایی،مجتمع آموزشی و پژوهشی رامین،دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

ژلاتین ماده پروتئینی است که اهمیت خاصی در صنایع غذائی، داروئی، صنعتی و پزشکی دارد. به ویژه در صنایع غذایی در تهیه مارمالادها و ژله ها و شیرینی جات و بستنی ها کاربرد داشته و به آسانی در بدن جذب شده و حتی به هضم سایر مواد غذایی از طریق تشکیل امولسیون کمک می نماید.
هدف از این تحقیق، استفاده بهینه از مواد اولیه سهل الوصول و ارزان یعنی مقادیر فراوان ماهیان غیر ماًکول آبهای جنوب ایران و همچنین ضایعات شیلات برای استخراج ژلاتین و در نتیجه کاهش واردات آن به کشور که عمدتاً از پوست خوک و ضایعات دامی تهیه می گردد، می باشد.
نمونه های مورد نظر از تاسیسات شیلات بوشهر تهیه و در آزمایشگاه انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران بررسی گردید. استخراج ژلاتین به دو روش اسیدی و قلیایی انجام شد. بدین ترتیب که پس از استخراج چربی از نمونه های خشک، جهت جداسازی املاح کلسیم از اسید کلریدریک ۵ درصد استفاده شد و بعد از تنظیمpHهیدرولیز تحت فشار بخار آب صورت گرفت. سپس فیلتراسیون و تغلیظ ژلاتین تحت تأثیر حرارت وخلاً انجام گردید و بعد از سرد و خشک کردن ورقه های ژلاتین آسیاب شد. در روش قلیایی بجای استفاده ازاسید، نمونه ها با هیدروکسید سدیم ۴% به مدت ۳ هفته در دمای اتاق مجاور می شوند.
مقادیر ژلاتین حاصله از هر دو روش با مقادیر ارائه شده در سایر کشورها قابل مقایسه می باشد.