سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعباس شجاع‌الساداتی – گروه بیوتکنولوژی بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربی
فاطمه یزدیان – مدیریت تحقیق و توسعه شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

در این تحقیقات پس از نمونه گیری از مناطق نفت خیز جنوب جداسازی میکروارگانیزمهای مناسب. ارزیابی آنها برای مصرف متان به عنوان منبع کربن و تولیدSCP به منظور پروتئین افزودنی به خوراک دام ، طیور و آبزیانانجام شد. در ادامه تحقیقات مصرف گاز متان توسط میکروارگانیزم در فلاسک انجام شد.نتایج بدست آمده از گاز متان SCP بیانگر رشد میکروارگانیزم در حضور گاز متان در فاز مایع بود.طراحی سیستم مناسب برای تولید .بصورت مداوم در ادامه کار در دستور کار قرار گرفت که نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد