سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر وثوقی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مرکز بیوشیمی و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالم زاده – دانشکده مهندسی شیمی ونفت، مرکز بیوشیمی و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
بهاره اسدی شاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مرکز بیوشیمی و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بهره برداری از منابع گاز طبیعی به دلیل ماهیت فیزیکی آن یعنی دانسیته پایین نیازمند سرمایه گذاری سنگین است امری که باعث شده تا طی صد سال گذشته تحقیقات زیادی برای یافتن فناوری های مختلفبه منظور بهره برداری اقتصادی از گاز طبیعی انجام پذیرد. در حال حاضر یعنی سال های آغازین قرن ۲۱ میلادی از فناوری های خط لوله، گاز طبیعی مایع شده و تبدیل از طبیعی به محصولات پتروشیمی بهصورت گسترده و در مقیاس تجاری برای استفاده از ذخایر گاز طبیعی استفاده می شود. یکی ازروشهای بهره برداری از منابع گاز طبیعی تبدل آن به مواد غذایی مورد نیاز انسان و همچنین تغذیه دام و طیور و آبزیان است. طی این فرایند گاز طبیعی (عمدتا متان) قابل تبدیلبه پروتئین های پایهمواد غذایی برخی از حیوانات همچون ماهی، گربه وسگ و درعین حال پروتئین های قابل مصرف در مواد غذایی مصرفی انسان است. ایران بعنوان دومین کشور دارنده ذخایر غنی گاز طبیعی، پتانسیل بالایی برای تولید SCP از متان دارد. پروتئین خام در محصول نهایی، حدود ۸۵% بود که آن را خوراک مناسبی برای حیوانات و حتی مصرف انسان ساختهاست . راکتور کاملامخلوط برای فرمانتاسیون استفاده شد. درکشت مخلوط از M.extorquens بعنوان باکتری اصلی برای تولید SCP استفاده شد. ویژگی های اصلی SCP تولید شده، تعیین و با استاندارد FAO مقایسه گردید.