سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریدخت صدیق ابراهیم نیا – شرکت متن – بخش طرح ریزی فرآیندهای صنعتی
ناصر فلاح – شرکت متن – بخش طرح ریزی فرآیندهای صنعتی

چکیده:

برای تولید نیمه صنعتی کیتوزان از پوست سخت پوستان دریائی ( که در این رابطه پوست میگو مورد استفاده قرار گرفت ) پس از خشک نمودن پوسته ها، بوسیله آسیاب به دانه هایی در اندازه های ۶ – ۲ میلیمتر تقسیم شده و سپس مواد معدنی و مواد روغنی و پروتئین و رنگدانه موجود در آن در یک پایلوت به ظرفیت یک کیلوگرم حذف گردید . کیتین حاصل از عملیات فوق پس از عمل دی استیلاسیون در پایلوت مذکور به کیتوزان تبدیل گردیده و کیتوزان تولیدی جهت ارزیابی عملکرد آن همراه با کیتوزان تجاری و آلوم در کاهش کدورت آب کدر مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان داد که عملکرد کیتوزان تولیدی در تصفیه آب رضایتبخش بوده است .