سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدشهاب میرآقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد-دانشگاه صنعتی شریف
پروین عباچی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و علم مواد-دانشگاه صنعتی شریف
سیدحمیدرضا مداح حسینی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و علم مواد-دانشگاه صنعتی شریف
اسماعیل همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد-دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر زمان آسیاب و ترکیب شیمیایی بر خصوصیات ریزساختاری و مغناطیسی نرم پودرهای نانوبلوری Fe-Si-Nb , Fe-Si تولید شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که افزایش زمان آسیاب و یا افزایش میزان Si آلیاژ باعث کاهش پارامتر شبکه آهنو افزایش کرنش ساختار می شود. پودرهای تهیه شده عمدتا از ذرات میکرونی حاوی بلورهای نانومتری با اندازه بلور متوسط کمتر از ۲۰ نانومتر تشکیل شده اند. مقادیر مغناطیس اشباع ویژه در آلیاژ های نانوبلوری تهیه شده، کمی از مقادیر مربوط به آلیاژ های پلی کریستال و تک کریستال متداول کوچکتر است و با افزایش درصد Si مغناطش اشباع ویژه کم می شود. نیروی پسماند زدای مغناطیسی آلیاژهای بدست امده مقدار قابل توجهی بیشتر از آلیاژ های متداول Fe-Si است و مقادیر حاصل دارای حداقلی در۱۳/۵ Si می باشد.