سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راضیه کوهکن – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه شهید باه
شهریار شرفی – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
هومان شکراللهی – دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز
کمال جانقربان – استاد، دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این تحقیق، تولید آلیاژهای نانوکریستال آهن- کبالت قابا استفاده در کامپوزیت های مغناطیسی نرم می باشد. در این مقاله تاثیر پارامترهایی از قبیل ترکیب شیمیایی و زمان آسیاب بر محصول نهایی بررسی گردیده است. اندازه کریستال ها و فازهای تشکیل شده توسط آزمایشات آنالیز اشعه ایکس (XRD) شناسایی شدند و ریز ساختار نمونه ها نیز به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شدند. کیفیت مغناطیسی پودرهای تولیدی توسط دستگاه آنالیز مغناطیسی (منحنی B-H) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آنالیز تفرق اشعه ایکس تشکیل محلول جامد آهن (نیکل) را بعد از ۴۵ ساعت آسیاب تایید می کنند. افزایش زمان آسیاب منجر به افزایش پارامتر شبکه، کاهش اندازه دانه (اندازه کریستال) و افزایش کرنش شبکه می شود. نتایج آزمایشات مغناطیسی نشان می دهد که با افزایش زمان آسیاب نیروی مغناطیس زدا افزایش یافته و مغتاطش اشباع در ابتدا زیاد و بعد از ۷۰ ساعت آسیاب کمی کاهش می یابد.