سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دکتری مواد، مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته فلزی
محمدرضا فرهنگ – کارشناس ارشد مواد، مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته فلزی
سید محمد مهدی هادوی – دانشیار، مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته فلزی

چکیده:

ترکیبات بین فلزی آلومیناید تیتانیم گاما به عنوان موادی جذاب برای کاربرد در دمای بالا مطرح می باشند. در این تحقیق تولید پودر آلومیناید تیتانیم به روش احیای همزمان مخلوط TiO2/Al2O3 توسط کلسیم و هیدرید کلسیم (CaH2) در دماهای مختلف بررسی شده است. مطابق با نتایج به دست آمده کلسیم و هیدرید کلسیم هر دو توانایی تولید پودر آلومیناید تیتانیم را از این مخلوط اکسیدی دارند. با استفاده از ماده احیا کننده کلسیم و انجام عملیات احیا در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۹۰ دقیقه و سپس اجرای عملیات حل سازی، پودر TiAl/Ti3Al قابل تولید می باشد.