سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مشرقی – دانشجوی دکتری، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمد محسن مشکسار – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

پودر نانو کریستال NiAl به روش آلیاژ سازی مکانیکی از مخلوط پودرهای نیکل و آلومینیوم خالص تولید شد و ویژگی های پودر حاصل به کمک روش های آنالیز XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفت. پس از ۷۲ ساعت آسیاب کاری، پودرهای اولیه تماما به NiAl تبدیل شدند و بر اساس الگوی پراش اشعه X، اندازه دانه پودرهای حاصل حدود ۸/۱nm تخمین زده شد. پس از آن قطعات خام حاصل از فشردن سرد پودرهای آسیاب شده، تحت فرآیند تف جوشی قرار گرفتند و رفتار چگالش قطعات مذکور توسط منحنی تف جوشی مرجع (Master Sintering Curves, MSC) مورد مطالعه قرار گرفت. فرایند تف جوشی در دمای ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد و در زمان های مختلف انجام شد. در انتها بر اساس داده های آزمایشگاهی، انرژی فعال سازی فرآیند تف جوشی برابر با ۲۷۰kJ/mole و ثابت های رابطه MSC به صورت ۹۶۲ / ۲۵ – =a و ۳۹۸ / ۳ =b دست آمد. در این تحقیق مشاهده شد که MSC رفتار چگالش پودر نانو کریستال NiAl را در حین تف جوشی به خوبی پیش بینی می کند.