سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه تهران
بیتا متقی گلشن – دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

پوشش نانو هیدروکسی آپاتیت به روش الکتروشیمیایی روی آلیاژ تیتانیوم با شش درصد آلومینیوم و چهار درصد وانادیوم رسوب داده شد . طبق پروفیل پراش پرتو ایکس، پوشش شامل سه فاز بیوسرامیک از ترکیبات فسفات کلسیم شامل هیدروکسی آپاتیت (HA) ، دی کلسیم فسفات دی هیدرات (DCPD) وفسفات کلسیم آمورف است . با استفاده از رابطه شرر، مشخص شد که اندازه دانه های کریستال هیدورکسی آپاتیت در حد ۳ نا نومتر و دانه های فاز DCPD حدود ۷ نانومتر است که از تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نیز همین اندازه دانه به دست آمد . الگوی پراش در سطح انتخابی حضور دو شبکه کریستالی مونوکلینیک مربوط به فاز DCPD و هگزاگونال مربوط به فاز HA را نشان می دهد که این شبکه های کریستالی اندیس گذاری شدند . حساسیت به خوردگی آلیاژ همراه با پوشش نانو و آلیاژ بدون پوشش با هم مقایسه شد و مشخص گردید که خوردگی پوشش نانو یکنواخت تر و با سرعت کمتری پیش می رود که این امر به علت پراکندگی بیشتر یونهای خورنده در سطح میباشد.