سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا مقصودی – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و مواد نانوساختار، دانشکده مهندسی شیمی
عباسعلی خدادادی – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و مواد نانوساختار، دانشکده مهندسی شیمی
یداله مرتضوی – آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و مواد نانوساختار، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق روش جدیدی برای تولید پیوستة نانو لوله های کربنی بر مبنای نشاندن کاتالیستی بخار شیمیایی متان رویکاتالیستFe/MgO ارائه شده است که تلفیقی از راکتور بستر سیال و کاتالیست شناور می باشد . ذرات MgOتوسط متان به ناحیة داغراکتور حمل شده و پس از برخورد با بخار فروسین تزریقی در این ناحیه و تجزیة فروسین روی سطح ذرات MgO ، نانو ذرات آهن پدید می آیند و نانو لوله های کربنی سنتز می گردند . نانو لوله ها فقط در حضور MgO رشد می کنند و در دمای ۹۰۰ o C قطر نانو لوله های تولیدی حدود ۲۰-۳۰ nm و نسبت IG/ID در طیف رامان حدود ۱۰ می باشد . با افزایش دما، میزان کربن آمورف و نقص های موجود در محصول افزایش می یابد