سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله حاج علیلو – مربی دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه
علی سعیدی – استاد، دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد عباسی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این تحقیق ، امکان تهیه نانو کامپوزیت TiC-SiO2 به عنوان یک سرامیک مفید از روتیل ، گرافیت و پودر سیلیسیم با استفاده از فعال سازی مکانیکی بررسی گردید. روتیل همراه با گرافیت و سیلیسیم در یک آسیای پر انرژی قرار داده شد و در زمانهای مختلف از آن نمونه برداری شد. نتایج نشان داد که پس از ۶۰ ساعت آسیا کاری اثری از فاز کاربید تیتانیم مشاهده نشد و فقط از شدت پیک های سیلیسم کاسته شده و به پهنای آنها افزوده شده است. پودرهای اکتیو شده در یک کوره لوله ای دارای اتمسفر کنترل شده در دماهای مختلف سنتز شد. نتایج XRD نشان داد دمای سنتز با افزایش زمان آسیا کاری به مقدار قابل توجهی کاهش یافته و به دمایی بین ۱۲۰۰°C و ۹۰۰°C رسیده است. همچنین از روی پهنای پیک های الگوی پراش اشعه ایکس ، دیده شد که اندازه کریستال های TiC تولید شده در حد نانو می باشد.