سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمدرضا زاهدی طبرستانی – کارشناس تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران

چکیده:

کاغذ باطله یک کالای جهانی است و ماده خام حیاتی برای تولید کاغذ و مقوا به شمار می آید. آنگونه که عده زیادی معتقدند، بازیافت کاغذ باطله فعالیت جدیدی نیست ، بلکه فعالیتی رو به گسترش است. تکنولوژی جوهر زدایی در طی ۲۰ سال اخیر توسعه شگرفی یافته و تاکنون مقادیر معتنابهی از ضایعات کاغذ بازیابی شده اند. روش های مرسوم جوهر زدایی درحال حاضر روش شستشو، شناور سازی، شستشو و شناور سازی بصورت توام، انزیمی ، ازت، فراصوتی و …است که از بین این روش ها، شناور سازیدر مورد کاغذ روزنامه کاربرد بیشتری دارد.
بیش از ۹۰%کاغذ روزنامه بازیافتی با استفاده از روش شناور سازی، جوهر زدایی می شود. طبق گزارش اخیر واحد مرکزی خبر، میزان مصرف کاغذ در ایران به میزان ۶۰۰ هزار تن در سال می باشد که با توجه به این حجم عظیم، اهمیت بازیافت کاغذهای باطله به خوبی حس می گردد. با بازیافتیک تن کاغذ باطلهاز قطع ۱۷ اصله درخت تنومند جلوگیری می شود. روزانه ۷۰۰۰ تن زباله به محل دفن زباله کهریزک منتقل می گردد که ۱۰% زباله ها را کاغذ تشکیل می دهد. دفن ۷۰۰ تن کاغذ برابر با قطع ۳ هکتار جنگل در روز است. در سال ۱۹۹۱ تنها بیش از ۳۲ میلیون تن کاغذ روزنامه در سطح جهان با ۸/۵ میلیون تن کاغذ باطله تولید شد.
اکثریت تولید کنندگان کاغذ روزنامه که از الیاف بازیافتی به این منظور استفاده می کنند در مناطقی با محدودیت پتانسیل منابع سلولزی مستقر می باشند.
برآورد می شود که تا سال ۲۰۰۵ استفاده از الیاف بازیافتی در تولید کاغذ روزنامه تا بیش از سه برابر، حدود ۳۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.