سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید حسینی – دانشجوی دکتری، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
صمد قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مراتیان – استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه استفاده از کامپوزیت های زمینه آلومینیوم با ذرات سرامیکی به دلیل چگالی کم، استحکام،مقاومت به سایش و قیمت مناسب مورد توجه قرار گرفته است . متداو لترین فرایند تولید این نوع کامپوزیت ها ریخته گری است . روش درجا یکی از روشهای جدید ریخته گری است که در آن فاز تقویت کننده در داخل مداب تولید می شود و در حقیقت محصول واکنش شیمیایی بین مذاب و مادهافزوده شده به مداب است بنابراین ابعاد ریز و توزیع یکنواختی در زمینه دارد . در این پژوهش برای تولید کامپوزیت آلومینیوم-آلومینا به روش درجا، از پودر اکسیدهای مس و سیلیسیم به عنوان مواد افزودنی به مذاب آلومینیوم خالص استفاده شده است . از واکنش بین این اکسیدها با مذاب علاوه بر ذرات آلومینا، عناصر مس و سیلیسیم نیز تولید شد که حل شدن آن در مذاب آلومینیوم باعث آلیاژی شدن زمینه گردید . برای ارزیابی اندازه و توزیع ذرات آلومینا در کامپوزیت تولید شده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی استفاده شده است .این تصاویر نشان داد که ذرات آلومینا حاصل از واکنش اکسید سیلیسیم و آلومینیوم بزرگتر از ذرات تولید شده از اکسید مس است.