سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین باغچه سرا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان
حسین عبدی زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهرا
حمیدرضا بهاروندی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این پژوهش کامپوزیت Al/ZrO2 از روش گردابی یا اختلاط مستقیم تهیه گردید . موضوعی که تاکنون در جایی کار نشده و بحثی نو به نظر می رسد . طی این روش، ذرات ZrO2 به قطر ۱ میکرون با روشی نوین به آلیاژ Al-356 در حالت مذاب افزوده گردید و در قالب فلزی ریخته گری شد . تاثیر پارامترهای درصد حجمی ) ) V% ذرات ZrO2 و دماهای مختلف مذاب آلومینیوم، بر خواص مکانیکی کامپوزیت طی ۹ حالت متفاوت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله، نشاندهند ه افزایش خواص مکانیکی نمونه ها ی کامپوزیتی نسبت به فلز زمینه می باشد به طوری که در بهترین حالت در نمونه ای با %۱۵ ( درصد ) حجمی سرامیک و دمای ریخته گری ۷۵۰ درجه سانتیگراد، با استحکام کششی برابر ۲۳۲ مگاپاسکال شاهد افزایش %۷۰ در استحکام نسبت به فلز زمینه بوده و سختی برابر با ۶۸ برینل هم در همین دما حاصل گردید . شکست ایجاد شده در نمونه های کامپوزیتی Al-ZrO2 نیز از نوع ترد محسوب می گردد .