سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حسین تقوایی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه شیراز
هومان شکراللهی – استادیار مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شیراز
کمال جانقربان – استاد مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق خواص مغناطیسی کامپوزیت های مغناطیسی نرم تولید شده از پودرهای آهن فسفاته تا فرکانس ۱ مگاهرتز بررسی شده است. پس از اعمال پوشش فسفات با استفاده از روش شیمی تر، پودر های مورد نظر فشرده شده و خواص مغناطیسی کامپوزیت های تولیدی و مقاومت الکتریکی آنها به کمک LCR متر و حسگر تماسی چهار نقطه ای در دمای اتاق اندازه گیری شد. نتایج آنالیز تفرق اشعه ایکس(XRD) و آنالیز سطحی (EDS) تشکیل پوشش نازک فسفات آهن با یکنواختی مناسب را بر روی پودر های آهن تایید کردند. استفاده از پوشش فسفات آهن منجر به کاهش فاکتور تلفات جریان های گردابی و نفوذپذیری موهومی ، افزایش مقاومت الکتریکی و محدوده فرکانس کاری از طریق کاهش اندازه موثر پودرهای آهن شد. در این حالت فرکانس کاری از مقدلر ۲۰۰ کیلوهرتز برای نمونه های بدون پوشش تا مقدار ۱ مگاهرتز یرای نمونه های فسفاته شده افزایش یافت.