سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین مدرسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار گروه مهندسی متالورژی
عاطفه نبوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی

چکیده:

درساخت و تولید قطعاتی از جنسب مس که علاوه بر خواص هدایتی بالا استحکام بالا نیز نیاز است اضافه کردن مواد تقویت کننده به مس برای حصول این خواسته توجیه می گردد. دراین تحقیق اثر درصدهای مختلف تقویت کننده Al2O3 روی خواص مکانیکی ماده مرکب تولیدی بررسی گردیده است بدین منظور ابتدا پودر مس را با درصدهای مختلف از ذرات Al2O3 بوسیله اسیاب کاری مکانیسمی درزمانهای مختلف مخلوط کرده پس از فشردن انها برروی نمونه های تولیدی عملیات سینتر کردن انجام گردیده است روی نمونه های تولید شده ازمایشات فشار و سختی برای تعیین استحکام و بطور کلی خواص مکانیکی ماده مرکب تولیدی انجام شده و نتایج حاصله مقایسه گردیده است نتایج نشان میدهد که با افزایش درصد ذرات تقویت کننده استحکام و سختی کامپوزیت افزایش و شکل پذیری ان کاهش می یابد.